PCOS okiem praktyka.pdf
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego dotyczące związków endokrynnie czynnych (EDC).pdf
Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej — rekomendowane dawki witaminy D dla populacji zdrowej oraz dla grup ryzyka deficytu witaminy D.pdf
Rola umysłu w powstaniu choroby i procesie leczenia.pdf